Title: Stichting An Meaisín Dénártha - T-DOSE - Nov. 12th. 2016

Stichting An Meaisín Dénártha is opgericht als 100% non-profit organisatie en als zodanig geregistreerd in het handelsregister op 27th januari 2016 in Zeist.

Ons doel is mensen en middelen in zetten om personen maar ook verenigingen, stichtingen en startups te helpen, assisteren en ondersteunen met hun ICT gerelateerde vraagstukken.i

We doen dit onder andere door:

  • Het leveren van Virtual Private Servers (VPS) en gerelateerde diensten (hosting)
  • Het geven van advies en ondersteuning op ICT vlak aan individuen en organisaties
  • Het geven van lezingen en workshops (bijvoorbeeld over IPv6, Proxmox, onze eigen infrastruktuur, maar ook hoe we voor andere partijen zaken hebben ingericht)

Deze talk gaat over de doelen van de stichting, over hoe de stichting tot stand is gekomen en het gedachtengoed achter de stichting. We willen laten zien dat zoiets wat wij doen, hoewel uniek in Nederland en mogelijk in Europa of de wereld, kan bestaan. “De participatie-maatschappij” is een hot item, samen met “deeleconomie”. In plaats van de concurrentie aan te gaan, willen we juist vanuit de stichting samenwerken met andere (commerciële en niet-commerciële) partijen en samen bouwen aan een beter ICT landschap.

We maken daarin strategische keuzes. We bankieren bij de Triodos bank, een reguliere commerciële bank, maar met een duidelijke focus op het verbeteren van de wereld. We werken samen met kleinere ICT bedrijven en proberen deze aan elkaar te koppelen zodat het geheel der delen, groter is dan enkel de som. Ook willen we zo veel mogelijk informatie publiek beschikbaar stellen, over ons platform, over hoe wij zaken doen, maar ook de fouten die we maken en de uitdagingen waar we tegenaan lopen.

We hopen met deze talk mensen enthousiast te maken om either met ons samen te werken of zelf initiatieven te ontplooien waarvan snel gezegd word “kan niet, is niet levensvatbaar”. Apple heeft ooit een heel mooie reklame gemaakt: The Crazy Ones. Dat is wat wij willen zijn, de crazy one, de misfit, de round peg in the square hole. :-) Apple Steve Jobs The Crazy Ones - NEVER BEFORE AIRED 1997

  • Last modified: 2019/08/12 20:35
  • by Harmen